شکایت ایجاد مزاحمت و هتک حرمت

وکیل این خانوم اومده در خونه ی مادر پیرم آبروی ما رو برده هنگام دادن ابلاغیه. آیا میتونم ازش شکایت کنم؟در ضمن اگه اثبات بشه وکیل نبوده و یک شخص عادی بوده چیکار بکنم.

22 دی 1400 24

با درود؛
کاربر محترم؛ موضوع مطروحه قابل شکایت و پیگیری تحت عناوین ایجاد مزاحمت و توهین و تهدید حسب نوع ارتکابی جرم می باشد..
در صورت ادعای وکیل بودن و اثبات خلاف آن نیز می توانید شکایتی مبنی بر جعل عنوان و دخالت در امر وکالت بر علیه وی مطرح و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر مجازات وی را بخواهید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی