پرداختی از طریق انتقال کارت به گارت

سلام من ب یه شخصی بصورت کارت به کارت انتقالی 9 میلیون قرض دادم غیر از پیامک های بانکی مدرکی ندارم البته میتونم صورت حساب برداشت عارو از بانک بگیرم میتونم از طرف شکایت کنم اگ اون انکار کنه چی چون هیچ مدرکی جز همینا که گفتم ندارم پیامک انتقالی به کارت طرف لطفا راهنمایی کنید

22 دی 1400 35

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید به استناد رسید فیش واریزی، دادخواست مطالبه به طرفیت مدیون تنظیم نموده و از طریق دفاتر خدمات قضـایی ثبت کنید تا موضـوع در شـورای حل اختلاف محل، رسـیدگی و نهایتا اقدام به صـدور حکم می گردد.
ضمن اینکه؛ رسید و صورتحساب بانکی، سند و دلیل محسوب گردیده و به راحتی قابل انکار نمی باشند..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی