مطالبه دیه از سازمان سپاه چگونه است

حین خدمت وقتی داشتم میومدم خونه ماشین بهم زد فمور چپم ۱۲ سانت استخون یک طرفش پریدو از ران افتاد بیرون غرامت سپاه تقریبا چقدر بهم غرامت میده؟

22 دی 1400 35

با سلام
کاربر محترم فک‌نمیکنم سازمان سپاه غرامتی را به شما بپردازد زیرا حین انجام خدمت یا به مناسبت آن شامل برگشت به خانه نمیشود . شما می بایست از فرد راننده و بیمه گر ایشان شکایت نموده و از ایشان‌مطالبه دیه بفرمایید.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی