میخواستم بدونم اگر بنده در یک دعوای خیابانی از عمد بینی طرف مقابل را با ضربه مشت بشکنم ،، در صورت شکایت ذر مقابل حکم قضایی برای من چیست ؟؟

سلام وقت بخیر , میخواستم بدونم اگر بنده در یک دعوای خیابانی از عمد بینی طرف مقابل را با ضربه مشت بشکنم ،، در صورت شکایت ذر مقابل حکم قضایی برای من چیست ؟؟

23 دی 1400 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی