اجازه خروج از کشور .....

من میخوام از ایران خارج بشم و برم کانادا محل زندگی اصلیم ولی الان پاسپورتم عوض کردم امضا همسرم دیگه نیست همسرم الان کانادا هستن چیکار باید کنم برا گرفتن اجازه

23 دی 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی