اثبات اتهام بواسطه شهود

سلام خاهش میکنم جواب بدید من یک بار به اشتباهی چیزی برمیدارم و به صاحبش پس میدم و تو پیام بهش میگم عمدی نبوده اینا حالا یک سوال اگه هر اتفاقی تو مغازش بیفته و اون یه شاهدم بیاره که کارم عمدی بوده حتی وقتی من در وقوع جرم نباشم و بتونم ثابت کنم باز بی گناهیم ثابت نمیشه؟

24 دی 1400 19

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در مسئولیت کیفری و انتساب جرم ب اشخاص اصل بر برائت هست مگر بواسطه ارائه ادله و شواهد محکمه پسند خلاف آن ثابت شده و جرم محرز و ب متهم منتسب شود در فرض سوال چنانچه شما ثابت کنید در هنگام ارتکاب جرم در محل وقوع جرم نبوده اید رای بر برائت صادر خواهد شد در ضمن اگر شهودی بر خلاف آن و ب کذب یا انتفاع شخصی در دادگاه شهادت دهند امکان جرح شهود برای هریک از طرفین وجود دارد ک امری تخصصی هست در نهایت قاضی با بررسی جمیع شواهد و مستندات اقدام ب اصدار رای مقتضی خواهد نمود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی