ایجاد مزاحمت و ناامنی و ورود غیر قانونی ب ملک

با سلام مالک زمین هستم وهفته ای یک بار به ان سر میزدم بعد از ۹ سال شخصی ادعای نگهبانی انرا به مدت ۳سال میکند و با شکستن قفل وارد زمینم میشود ومشکلاتی ایجاد کرده (مزاحمت و ناامنی) نام وادرس شخص نامشخص است شماره تلفن شخص مشخص شده چطوری باید پیگیری کنم .

24 دی 1400 9

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
چنانچه هرگونه مزاحمتی ایجاد کنند قابل پیگیری و شکایت خواهد بود لیکن برای ورود ب ملک با شکستن قفل میتوانید شکواییه ورود غیر مجاز ب ملک شخصی را از طریق دفاتر خدمات قضایی ب ثبت برسانید تا ب دادسرا جهت تحقیقات و رسیدگی اولیه ارسال شود شخص متهم در صورت اثبات جرم مسئولیت کیفری با تحمل مجازات قانونی و مسئولیت مدنی در قبال جبران خسارات وارده خواهد داشت مالک ذیحق در طرح شکایت و هر ادعایی خلاف از جانب ایشان نیازمند اثبات هست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی