تورم و آسیب رباط انگشت۴ و ۵ دست راست

من توي نامه پزشك قانوني نوشته شد تورم و آسيب رباطي انگشت٤و٥ دست راست خواستم ببينم چقدر ديه ميشه؟

24 دی 1400 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی