احضارییه با جلب عدم حضور

سلام من بخاطر یه پرونده ابلاغیه واسم اومده که در انتها نوشته عدم حضور جلب است یعنی چی؟

25 دی 1400 76

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا حسب نوع ابلاغیه واصله؛ بایستی در موعد مقـرر در مرجع قضایی یاد شده، حاضر شوید..
در صورت عدم حصور پس از موعد مقرر، حکم جلب صادر می گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی