احضارییه با جلب عدم حضور

سلام من بخاطر یه پرونده ابلاغیه واسم اومده که در انتها نوشته عدم حضور جلب است یعنی چی؟

25 دی 1400 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی