واریز مبلغ به حساب کارفرما و متواری شدن ایشان

سلام آقای وکیل بنده سال ۸۳دوتا وام ازدواج هرکدام به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دوتا ۶۰۰ هزار تومان ومبلغ یک ماه حقوق . که ۱۵۰ هزار این مبلغ حقوق و وام ازدواج برای سال ۸۴ می‌باشد این مبلغ یادشده که همش ۸۵۰۰۰۰ هزار تومان شد ریختم به حساب صاحب کارم ویک فقره چک به مبلغ ۸۵۰ هزار تومان گرفتم چک قلابی از آب درآمد ایشان هم فراری شدن میخواستم راهنماییم کنید که چطور به حق قانونی برسم ممنون

25 دی 1400 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی