محاسبه دیه.....وتعیین نرخ آن

سلام بنده در اتش سوزی ۳۰ درصد از بدنم از ناحیه ی دست چپ و دوپا تا زانو از نو درجه ۲و۳ سوخته میخواستم بدونم دیش چقدرمیشه

25 دی 1400 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی