سرقت وورود به ملک وارتکاب قتل

شخصی معتاد وارد ملک دامادمون جهت دزدی شد و دامادمون با دزد درگیر شد و ب شدت دزد مجروح شد و ب بیمارستان بردنش اونجا از دنیا رفت با توجه ب اینکه دامادمون قصد کشتن دزد رو نداشت و فقط میخواست کتکش بزنه آیا مرتکب قتل عمد شده؟

25 دی 1400 25

سلام کاربر گرامی طبق بند پ ماده ۲۹۰قانون مجازات اسلامی هرچند مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته اما وضعیت خاص وی یعنی معتاد بودن در قتل عمد تاثیر دارد وقتل عمد محسوب می شودمگر اینکه داماد شما در دادگاه ثابت کند که متوجه معتاد بودن ووضعیت خاص سارق نبوده است جنایت وقتل عمد محسوب نمی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی