رضایت شاکی باعث مختومه شدن پرونده است؟

با سلام من به دلیل توهین و تهدید به قتل به پلیس فتا احضار شدم .از مامورین خاستم رضایت شاکی را جلب کنند .بهم گفتن برو بیرون .بعد صدام زدن تعهد کتبی مبینی بر عدم تکرار و بخشش از شاکی گرفتن بعد گفتن برو.ایا تمام شده ماجرا یا به دادسرا میرود؟

26 دی 1400 148

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی