مطالبه وجه چک حقوقی آیا باید پیگیر باشیم؟

با سلام و احترام من و خواهر و برادرها 9 فقره چک وصول نشده داریم که صادر کننده چک ها فوت شده در تاریخ 26/03/1399 ، از آن زمان تا کنون پرونده ها به دادگاه شهید باهنر داده شده و 2 پرونده به شعبه 1 اجرامدنی رفته و پیامک دریافت شده است (16 شهریورماه 1400) حدوداً چهار ماه پیش ، سوالی که دارم این است که آیا باید برای پیگیری به انجا بروم ؟ تا کنون مراجعه نکرده ام زیرا در پیامک آمده که در صورت نیاز به حضور ابلاغ خواهد شد . و همچنین چه مدت به طول می انجام که مرحله اجرامدتی به اتمام برسد ؟ آیا بعداز این مرحله مراحل دیگری نیز وجود دارد تا وصول چک ها ؟

26 دی 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی