اثبات و یا رد جرم کلاهبرداری توسط گواهی گواه

امکانپذیری یا رد اثبات جرم کلاهبرداری توسط گواه درود و خداقوت خدمت کارشناسان گرامی و پیشاپیش بسیار ممنون از پاسخگویی و توجه شما متخصصین. پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری و اخاذی، علیه ۳ نفر، در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی است. تاکنون، بازپرس محترم، برای ۲ متهم، قرار موقت ۱ میلیاردی صادر کرده که یک نفر در زندان و فرد دیگر، به قید ضمانت آزاد است. کلاهبرداری متهمین نیز بصورت دریافت مبالغی از شکات، تحت عناوین مختلف وام، بیمه و ... بوده است. بخشی از مبالغ نیز بصورت واریزی بانکی و بخش دیگر نیز نقدا پرداخت شده است. ورای دیگر ادله موجود در پرونده، بازپرس از شکات خواسته است تا قبل از اصدار قرار نهایی، شهود پرداخت مبالغ نقدی را نیز به یک محضرخانه معارفه داشته و شهادت آنها را در آنجا اخذ و برایش ارسال نمایند و نیازی به حضور آنها در شعبه نمی باشد. حال سوال حقیر اینجاست که: ۱. آیا شهادت چند تن شهود، برای اثبات پرداخت وجوه نقدی، برای قاضی دادگاه نیز کافی است؟ با این شرح که تا این مرحله، ادعای پرداخت نقدی، مورد پذیرش بازپرس دادسرا قرار گرفته است. ۲. آیا مبالغ نقدی، در دادگاه، رد خواهد شد و صرفا، مبالغ واریزی مورد تفحص قرار میگیرند؟ ۳. آیا مبالغ واریزی و نقدی، توسط کارشناس مشخص می شود؟ از بذل توجه دوستان بسیار ممنونم و آرزوی توفیق و سربلندی برای جملگی دارم.

26 دی 1400 24

با درود؛
کاربر محترم؛ در خصوص سئوالات موضوع مطروحه؛
۱- اساسا ارزش و اعتبار شهادت شهود به نطر قاصی دادگاه بستگی دارد و در صورت احراز شرایط قانونی شهود در ارائه گواهی، شهادت آنان در پرونده بعنوان دلیل استناد می گردد..
۲- هر گونه مبالغی اعم از نقدی و یا غیرنقدی در صورت اثبات، مورد پذیرش واقع می گردد..
۳- اصـولا الزامی به ارجاع موضوع واریزی ها به کارشناسی وجود ندارد، ولی چنانچه مبالغ واریزی و یا دریافتی بطور دقیق مشخص نشده باشد و نیاز به نظریه کارشناسی احساس گردد، می تواند قرار کارشناسی حسب مورد صادر گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی