مطالبه دیه از پزشک مقصر

سلام پرده گوش من توسط دکتر پاره شده و تقریبا40درصد هم افت شنوایی پیداکردم نظام پزشکی شکایت کردم اگه خوده دکتر عمل کنه بازم میتونم دیه بگیرم و تقریبا چقدر دیه بهم تعلق میگیره

27 دی 1400 15

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در اینصورت با اثبات قصور پزشک و محکومیت ایشان ب پرداخت دیه،دیه ب قوت خود باقیست ولو پزشک خود عمل کند مگر اینکه خود در مراجع قضایی از مطالبه دیه بعنوان شاکی خصوصی صرفنظر کنید در خصوص تعیین میزان دیه ملاک نظریه پزشکی قانونیست و تا درصد دیات با معاینه تخصصی صدمات وارده مشخص نشود نمی‌توان در اینخصوص اظهارنظری کرد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی