نقض رای دادسرای نظام ...

با سلام بنده افسر نیروی انتظامی با سنوات 22 سال خدمت میباشم که در سال 1390 به کمیسیون 121 ناجا با توجه به منع تعقیب بنده در دادسرای نظامی به اتهام اخذ رشوه به کمیسیون 121 ناجا معرفی که به دو سال محرومیت از ترفیع تنبیه شدم حال با توجه به گذشت 10 سال از ابلاغ این رای و با توجه به اینکه تنبیهه موثری در پرونده خدمتی بنده وجود ندارد آیا میتوانم نسبت به رای اعتراض و رای را محرومیت از ترفیع را نقض نمایم.

28 دی 1400 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی