شکایت کیفری جعل و سرقت

بافیش واریزی جعلی لبتابم دزدیدند امکان پیگیری داره

28 دی 1400 18

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
هرچند بطورکلی نیلز ب توضیحات دقیقتر جهت اظهارنظر کلی هست لیکن بار اثبات ادعا و شکایت بردوش شاکی و مدعیست بله امکان پیگیری در صورت تحقق عنوان مجرمانه هست از طریق دفاتر خدمات قضایی شکواییه جعل ک استفاده از سند مجعول و سرقت را ب ثبت برسانید تا موضوع ب دادسرا جهت تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مناسب ارسال گردد جعل و سرقت هردو جرم بوده و نیز جعل قابل کارشناسی هست در صورت اثبات مجرم علاوه بر رد مال ب حبس و جزای نقدی محکوم خواهد گشت
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی