آیا شخصی که توانایی مالی ندارد درخواست اعسارش مورد قبول واقع میگردد؟

سلام من چند وقت پیش با فردی درگیر شدم و این درگیری باعث آسیب دیدگی طرف مقابل شد و برام دیه بریدن اما من شرایط مالی اصلا مناسبی برای پرداخت دیه ندارم و به من گفتن میتونی اعسار بزنی میخواستم بدونم اعسار چیه و آیا باهاش موافقت میشه یا نه؟ و اگه موافقت نشه با وجود شرایط مالیم میتونیم قسطی پرداخت کنم؟

28 دی 1400 27

کاربر محترم سلام دیه یک دِین مالی است که در صورت درخواست بزه‌ دیده بایستی پرداخت گردد اما مانند سایر دیون مالی در صورتی که مدیون عدم توانایی مالی خود را اثبات نماید می تواند درخواست اعسار خود از پرداخت دیه به صورت یکجا به دادگاه تقدیم نماید که در این شرایط اگر به تایید دادگاه برسد تا زمان تمکن مالی مدیون پرداخت دیه به صورت یکجا منتفی و یا حکم به قسط بندی آن داده می شود.

اما در نظام حقوقی اعسار از ریشه عسر به معنای سختی و تنگدستی می باشد و فردی که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد به این حالت اعسار می گویند.
در صورتی که شخص متقاضی اعسار اثبات نماید که دارایی و اموالش کفاف بدهی های او را نمی دهد یا به صورت موقت به اموالش دسترسی ندارد دادگاه با اعسار متقاضی موافقت خواهد نمود.

حالت نسبت به اعسار متقاضی ۲ حالت پیش می‌آید

یا دادگاه حکم به اعسار مطلق می دهد بدین معنا که مدیون را به طور کامل از پرداخت دین معاف می‌نماید و یا اگر قادر باشد به صورت اقساط باید پرداخت گردد.

مطابق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی زمان پرداخت دیه نسبت به جرم ارتکابی نیز متفاوت است

در عمد موجب دیه یک سال قمری
در شبه عمد دو سال قمری
در خطای محض ظرف سه سال قمری

در مواردی که فی مابین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا خود بزه دیده بر گرفتن دیه توافق شود اما مهلتی تعیین نگردد دیه باید ظرف یک سال پرداخت شود.
بعد از تقاضای محکوم له(شاکی) قاضی اجرا به محکوم علیه ابلاغ می نماید که ظرف ده روز دیه را پرداخت کند. اگر او ظرف مهلت ١٠ روزه حکم را اجرا نموده و دیه را پرداخت نماید، قاضی اجرای احکام نمیتواند از طریق توقیف و مزایده اموال، حکم را اجرا نماید اما اگر بعد از گذشت ١٠ روز، دیه پرداخت نگردید و مالی نیز معرفی نشد، امکان توقیف و مزایده اموال با تقاضای محکوم له وجود دارد. در نتیجه از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه وقتی مهلت ١٠ روز سپری شود، قاضی اجرا باید به سراغ اموال محکوم علیه برود و از طریق مزایده و فروش اموال او، حکم را اجرا نماید. 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی