اتهام سرقت وراهکار تبرئه آن..

سلام من رو به اتهام سرقت سیم برق دستگیر کردن هیچ چیز از من پیدا نکردن ..تو آگاهی زیر شکنجه اعتراف نکردم ..فقط یه فیلم دارن که میگن پلاک ماشینت از اونجا رد شده کمک کنید

28 دی 1400 23

سلام کاربر گرامی فقط رد شدن خودرو دلیل بر سرقت نمی شود باید مدارک ودلایل قانونی مبنی بر سرقت شما وجود داشته باشد شما هم اگر دلایلی از جمله شاهدیا شاهدینی دراین زمینه دارید معرفی کنیددرصورت نبود دلایل اتهام شما ثابت نمی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی