عدم رضایت همسر مقتول در قصاص نفس

اگر پدر و مادر مقتول. رضایت قاتل را بدهند ولی همسرش رضایت ندهد چه میشود؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
دستتون درد نکنه
29 دی 1400 17

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا در رابطه با حق قصاص زن یا شوهر لازم به ڋکر است که در صورت قتل زوج و یا زوجه، اولیای دم، ورثه مقتول هستند و هرکدام از زن و یا شوهر که در قید حیات باشند، نقشی در رضایت و یا قصاص ندارند، اما سهم خود را از دیه می برند.
در موضوع مطروحه شما نیز؛ همسر مقتول نقشی در رضایت و یا قصاص قاتل ندارد. ولی چنانچه قصاص، به هر علت، تبـديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث ميبرد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی