مهلت پرداخت دیه در جنایات وارده بر شخص مجروح

سلام دیه چه زمانی حال می شود؟ اگر دیه حال نشده باشه نمیشه محکوم رو حبس کرد؟

30 دی 1400 13

با سلام
کاربر محترم مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت در جنایات عمدی، یک سال ، در جنایت شبه عمد دوسال و در جنایت خطای محض، سه سال می باشد. البته اگر طرفین توافق کنند، توافق معتبر و قانونی است. اما اگر توافق بر مقدار دیه بنمایند لکن مدت پرداخت را مشخص نکنند ظرف مدت یکسال از تاریخ تراضی باید دیه پرداخت شود. تا زمانی که موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، نمیتوان تقاضای حبس فرد را از دادگاه تقاضا نمود.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی