برای خرد شدگی استخوان کف پایی پنجم چقدر دیه تعلق میگیرد

با سلام وقت بخیر ، چند وقت پیش تصادف کردم ، در نامه پزشک قانونی نوشته شکستگی از نوع خرد شدگی استخوان کف پایی پنجم پای راست ، چقدر دیه به من تعلق می‌گیرد

01 بهمن 1400 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی