فسخ قرارداد اجاره در صورت پاس نشدن چک مستاجر

سلام خسته نباشید من یک پراید سواری داشتم که اجاره دادم مستاجر هیچ کدام از چک های اجاره اش را پاس نکرد ماشین به نام خواهرم هست و اجاره نامه به نام خودم برای فسخ قرارداد خودم مبتونم اقدام کنم چه مراحلی رو باید طی کنم

01 بهمن 1400 21

با سلام
کاربر محترم شما به نمایندگی از خواهرتان، خودرو را اجاره داده اید. ابتدا اظهارنامه برای شخص بفرستید دال بر مطالبه اجاره بها. اگر اقدامی برای پرداخت صورت نگرفت و در قرارداد اجاره، حق فسخ در صورت پرداخت نگردین چک ها پیش بینی گردیده است میتوانید اجاره را فسخ و ماشین خود را تحویل بگیرید. اگر فسخ در صورت پاس نشدن چک ها پیش بینی نشده است ابتدا باید با مراجعه به دادگاه، الزام ایشان را به پرداخت بخواهید و اگر پرداخت نکردند، میتوانید اجاره را فسخ کنید.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی