آزادی سند ووثیقه واعاده دادرسی

سند ک برا صمانت گذشتم الان صبط شده و ده روز اخر رو دادن زمان ایا راهی داره سند متوقف بشه اجرایه کیفری هست و اعاده دارسی دادم دیوان هنورز جوابش نیامده

01 بهمن 1400 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی