معمول ترین راه های مهاجرت به آلمان

من میخام درخواست اقامت بدم درسفارت آلمان باید کیسم چی باشه؟

01 بهمن 1400 58

مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت از طریق کارآفرینی، مهاجرت از طریق ازدواج، مهاجرت از طریق تولد و پناهندگی از متداول‌ترین روش‌های مهاجرت به آلمان هستند.برای دریافت اقامت دائم آلمان باید به مدت حداقل 3 سال در این کشور زندگی کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی