مطالبه افت قیمت خودرو در تصادفاتی ک طرفین به یک نسبت مقصر هستند؟

سلام ببخشید من با یه خودرو تصادف کردم و کارشناس پلیس تصادف رو 50 50 تشخیص داده. ایا طرف میتونه خسارت افت ماشینش رو از من بگیره یا نه

02 بهمن 1400 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی