کتکاری توسط شوهر وراهکار آن

شوهرم کتکم میزنه و نمیزاره از خونه خارج‌شم خونه هم مطعلق به خودم هست چیکار کنم

02 بهمن 1400 21

سلام کاربرگرامی شما می توانید بابت کتکاری شکایت کیفری کنید وبخاطر اینکه منزل متعلق به شماست تقاضای منزل مستقل نمایید ودراین امر به دلیل اینکه امکان پیگیری برای شما سخت است کار رابه وکیل دادگستری واگذار نمایید تا ایشان پیگیر شکایت وحق وحقوقتان باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی