تخلیه ملک در صورت فروش آن

سلام من مستاجر هستم و صاحب خانه ملک فروخته و من هنوز جایی پیدا نکردم و رفته برای من اظهارنامه فرستاده الان وقتی من جایی پیدا نکردم باید چی کار کنم

03 بهمن 1400 31

با سلام
کاربر محترم ، مالک ملک مجاز است که ملک خود را بفروش برساند اما هم مالک قبلی(موجر شما) و هم مالک جدید نمیتوانند عذر شما راخواسته و بخواهند که ملک را تخلیه کنید ، زیرا عقد اجاره، عقدی است لازم و با انتقال ملک ، فسخ نمی شود مگر آنکه مهلت شما، قانونا به پایان رسیده باشد. اگر مهلت قانونی شما به اتمام نرسیده است شما در ملک مورد اجاره خود بنشینید زیرا نمیتوانند عذر شما را بخواهند. همچنین در صورت اتمام مهلت، بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا، تا زمانی که ستاد اعلام نماید که همه گیری کرونا به اتمام‌نرسیده است، موجر ها نمیتوانند عذر مستاجران خود را بخواهند.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی