گذشت مشروط و عدم تحقق شرط

سلام اگر شاکی در شورای حل اختلاف رضایت دهد به شرط و در صورت انجام نشدن آن شرط آیا میتواند دوباره رضایت خود را پس بگیرد

03 بهمن 1400 26

با سلام
کاربر گرامی در صورتی که شرط محقق نشود، رضایت کان لم یکن تلقی می شود.
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر می دارد:
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
بنابراین در صورتی که آن شرط محقق نشود، رضایت کان لم یکن تلقی شده و اینطور فرض می شود که رضایتی انجام نپدیرفته است.
موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی