گذشت مشروط و امکان پیگیری آن

بعد از اینکه گذشت با گذشت محقق نشود در شورای حل اختلاف دوباره چطور میشود تقاضای رسیدگی کرد

03 بهمن 1400 22

کاربر محترم
گذشت مشروط، مانع تعقیب و رسیدگی نیست. شما میتوانید رضایت مشروط به طرف بدهید. در این حین، اگر شرط مورد توافق شما، برایتان محقق شد این موضوع را به شورا اعلام و رضایت قطعی خود را بگویید تا پرونده مختومه شود .
گذشت مشروط شما در شورا، مانع رسیدگی، تعقیب و صدور حکم نیست و درصورتی حکم قطعی اجرا می شود، که آن شرط تحقق نیافته باشد.
لذا گذشت مشروط شما باعث نمی شود که پرونده از جریان بیفتد. پرونده مسیر خود را طی میکند، تا زمان اجرای حکم. اجرای احکام به پرونده نگاه کرده که ایا شرط حاصل شده یا نه. اگر شرط حاصل شده باشد، موقوفی اجرا صادر می شود و اگر شرط حاصل نشده باشد، حکم علیه متهم اجرا می گردد.
موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی