کفالت وقرار قبولی آن....

سلام میخواستم بدونم با قرار قبولی آزاد کفالت یعنی چی؟

04 بهمن 1400 24

سلام کاربر گرامی به معنی این است که در قبال آزادی متهم شخصی کفیل وی گردیده است که معمولا حقوق بگیر ویا دارای جواز کسب می باشد وتا زمان صدور وقطعیت متهم آزاد می باشد که درصورت محکومیت کفیل موظف به معرفی متهم در اجرای احکام می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی