زندانی شدن به خاطر مهریه و اعلام در مصاحبه

باسلام .سوالی داشتم بنده چندسال پیش بخاطرمهریه زندان رفتمووالان هم مشغول بکارهستم وسوءپیشینه ندارم سوالم اینست باتوجه به اینکه مهریه سوء پیشینهدمحسوب نمیشه پسرم بخواهددرآزمون های دولتی ودرمصاحبه بگوید من زندان بودم بخاطرمهریه مشکلی پیش نمیاد چون راستش رابگیم بهتره اخرش بفهمندبدمیشه

06 بهمن 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی