اشکال مختلف وثیفه جهت خروج از کشور

وثیقه جهت خروج از کشور چی باید بزایم آیا پول نقد میشه چقدر باید بزاریم

06 بهمن 1400 18

با سلام
کاربر گرمی شما می توانید یا وجه نقد، یا سند ملک و یا ضمانت نامه بانکی جهت طی روال اداری کاری خروج از کشور را به وثیقه بگذارید. هر ۳ مورد معتبر و در صورت وثیقه گذاشتن آنها، می توانید از کشور خروج کنید.
موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی