جاسوسی

اگر کسی به نفع دولت بیگانه ای و به ضرر دولت بیگانه دیگری جاسوسی انجام دهد و دستگیر شده باشد مجازاتش چیست؟

08 اردیبهشت 1399 109

با سلام طبق ماده ی 502جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی قانون مجازات هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی