;
جاسوسی

اگر کسی به نفع دولت بیگانه ای و به ضرر دولت بیگانه دیگری جاسوسی انجام دهد و دستگیر شده باشد مجازاتش چیست؟

08 اردیبهشت 1399 38

با سلام طبق ماده ی 502جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی قانون مجازات هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی