مهاجرت از ایران به کشورهای دیگر

سلام. یک دختر ۱۹ ساله و اتباع هستم ساکن ایران دانشجوی رشته مترجمی و مسلط به زبان انگلیسی. پدرم رو درسن۵ سالگی و مادرم و درسن ۱۷ سالگی از دست دادم آیا میتونم از دولت های خارجی تقاضای مهاجرت کنم؟ چه مهاجرت تحصیلی و چه کاری

23 بهمن 1400 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی