محاسبه دیه به دلیل قصور پزشکی

سلام بنده ازیک دکتر شکایت کردم واورامحکوم به پنج درصد قصور پزشکی وهشت درصدارش دولتی کردم حالا دیه بنده چقدر میشود واگر چنانچه مبلغ دیه کمتر از خرج کردی باشد که برای بهبودیم کرده باشم تکلیف بنده چیه

28 بهمن 1400 82

سلام کاربر گرامی ۵درصد دیه کامل برابر با ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان و۸ درصد ارش دولتی توسط دادگاه وقاضی توسط کارشناس مربوطه محاسبه می گردد .شما می توانید هزینه های پزشکی با فاکتور صادره بعنوان ضرر وزیان از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی