تقسیم مال مشاع به چه نحو است

سلام،مغازه ای داریم ارث رسیده که ۴ سهمش برای ماست توی سند به اسم مانیست ولی توی تفسیم نامه وراثی به اسم‌ماست.شریک ما اذیت میکنه وسازگار نیست میشه ۴ سهم خودمون رو بفروشیم به کسی؟

01 اسفند 1400 32

سلام. جهت تقسیم مالی که مشاع است اگر مالکین مشاعی اختلاف دارند رابایدازدادگاه خواست یااینکه آن مالکین ک قصد فروش ندارند سهم مالکین موافق فروش را بدهند درغیر این حالت دادگاه مال مشاعی رااز طریق مزایده به فروش وسهم هریک را می دهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی