مجازات یک گرم مواد مخدر چقدر است

سلام میشه بپرسین جرم یک گرم حشیش چی هستش سابقه مواد مخدر هم ندارم

نظر سوال کننده به پاسخ:
بهم گفته بودن که فقط جریمه برات میاد قبلا هم چند روز زندان بودم ولی دادگاه نرفتم بنظرتون فقط جریمه هستش یا حبس هم داره
06 اسفند 1400 46

سلام .طبق قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 8 بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.مجازات داردنداشتن سابقه ویا بیماری وکهولت سن ویا....می تواند تاثیر گذار در تخفیف مجازات باشند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی