تقسیم مال در فرض عدم رضایت برخی از شرکا

سلام ما یک زمین مورثی داریم میخوام تقسیم کنم سهم هرکس مشخص بشه۶تا خواهر هستیم دوتا همکاری نمیکنن وضع ملیشون خوبه می خوان هرچوری شده از دست ما در بیارن ولی من دیگر خواهرم نمی خوایم بفروشیم میخوایم تقسیم کنیم با اون امورات زندگی را بچرخونیم دادیم اجار ۴ تا امضا کردن اون دوتا امضا نکردن کشاوز هم بلا تکلیفه باید چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون

13 اسفند 1400 21

سلام
کاربر گرامی با توجه به آنکه، ملک مورد تنازع شما مشاع محسوب می شود، ورثه می توانید در بدو کار با رضایت و توافق آن را تقسیم نمایید. اگر توافق بر تقسیم فیمابین شما حاصل نشد، به ناچار باید به دادگاه مراجعه تا محکمه اختلاف مابین شما را حل و رفع نماید. بدین منظور احدی وراث می تواند با ارائه دادخواست، درخواست تقسیم مال مشترک را بنمایید و دادگاه پس از حصول درخواست و بررسی پرونده و سایر امور، مال مشترک را تقسیم می نماید و اگر تقسیم میسر نباشد، ملک مورد تنازع فروخته شده و بهای آن، به نسبت سهم هر یک از وراث تقسیم می شود.
موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی