تصرف عدوانی یکی از وراث در سهم الارث مورثین

سلام، برادرم مغازه پدر مرحوم من را در اختیار گرفته و در آن تجارت می کند و بما اجاره نمی دهد، تقسیم ترکه انجام نشده است چه اقدامی باید انجام بدم؟

01 فروردین 1401 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی