شکایت از جهت گزارش کذب مافوق

با سلام. بنده کارمند هستم. رئیس من طی یک نامه اداری ثبت شده گزارشی از عملکرد بنده را به معاون اداره ارائه داده که واقعیت نداشته و باعث ایجاد خسارات معنوی زیادی به بنده شده است. بنده اسناد کافی جهت اثبات کذب بودن گزارش ایشان را دارم. این موضوع را به بازرسی ارائه دادم ولی هدفشون غرض ورزی هست. من میخواهم در محاکم‌قضایی به خاطر کتابن این نامه از رئیسم شکایت کنم. سوال این است که موضوع شکایت چی باشد و آیا کیفری میشه یا حقوقی؟

04 فروردین 1401 46

سلام اگر مافوق شما گزارشی ارایه داده اند که واجد جنبه کیفری باشد شما میتوانید به دادسرای محل وقوع جرم با عنوان افترا از ایشان شکایت نمایید ولی اگر جنبه کیفری نداشته باشد مورد خود را با ضمیمه کردن اسناد و مدارک خود به شکواییه‌ از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نمایید.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی