تقسیم ملک مشاع بین مالکان

سلام وقت بخیر من در یک مغازه با یک نفر شریکم با نسبت ۷۲ درصد من ۲۸ درصد ایشان الان ایشان اصرار به تقسیم مغازه دارن من آیا میتوانم مخالفت کنم و بگم که یا شما قیمت بزار من مختار به فروش یا خرید سهم تو بشم یامن قیمت بزارم تو مختار به خرید یا فروش کنی چون مغازه در تقسیم افت قیمت خواهد داشت و دوندگی های اداری زیاد داره من مخالف تقسیم هستم چه کار کنم بهترین تصمیم باشه با تشکر

06 فروردین 1401 34

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی