اقدام لازم درخصوص ادم ربایی وتوقیف عیر قانونی

سلام عليكم خواهرم مطلقه است ودادگاه به دلیل ترس بچه از پدرش به خاطر کودک آزاری حضانت بچه را به مادرش داده،الان بیشتر از ۲۰روز است که پدر بچه را ضمن شکنجه به جای نامعلومی برده و شرط پس دادن او را اسقاط نفقه توسط مادر و پرهیز از شکایت عنوان کرده،با وجود تحت تعقیب بودن خبری از کودک نیست،مادر چه کار کند؟

06 فروردین 1401 37

سلام .اسقاط نفقه باید بارضایت انجام شود اگر اجبار واکراه درمیان باشد می توان بعدا با اثبات این اکراه واجبار ان اسقاط واقرار را باطل نمود لذا اگر به این امر که حتما پدر شرط گذاشته نفقه ساقط شود تا بچه برگردد می توان ضمن هماهنگی با پلیس وترفندی خاص به این بهانه او تن دهید.اما اگر باتوجه تحت تعیب بودن واقدامات لازم از بچه وپدر خبری نیست این وظیفه ضابطین دادگستری است که پیگیر باشند می توانید درخواست نقطه زنی دهید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی