مطالبه وجه طبق واریز

سلام مبلغی را اشتباهی کارت به کارت کرده ام وحالا گیرنده از استرداد وجه امتناع می‌کند چه باید بکنم

09 فروردین 1401 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی