رد دادخواست الزام به ايفاي تعهدات

سلام ، در خصوص ساخت خانه ای با پیمانکاری قرارداد بستم مقداری پول به وی دادم و ایشان هم بخشی از کار را انجام داد ،ایشان از ادامه کار طفره رفتند علیرغم ارسال اظهارنامه و شکایت به دادگاه برای الزام به ایفای تعهد و رای ورودی که گرفتم بازهم خوانده پرونده به تعهد خود وفا نکرد ناچارا برای آخرین بار اظهارنامه ای برای وی ارسال کردم که بیا کار را انجام بده اگر نیامدی خودم انجام خواهم داد و از شما خسارت خواهم گرفت ، در نهایت خودم کار را انجام دادم حال خوانده در دادگاه در دفاع از خودش گفته موقع ارسال اظهار نامه من کرونا داشته که البته گواهی هم داشته و همچنین گفته خواهان مستفاد از ماده ۲۲۲قانون مدنی بدون اجازه حاکم اقدام به انجام باقی مانده تعهد کرده حال خواستم بدونم احتمال رد دادخواست من هست یا اینکه دفاعیات خوانده واهی و بی اساس است ؟ ممنون

09 فروردین 1401 24

باسلام كاربرگرامي باتوجه به اينكه شما صرفا راي بدوي الزام به تعهد ايشان را داشته ايد و راي قطعي صادر نشده است بهتر ميبود كه منتظر راي قطعي مي مانديد و بعد اقدام ميكرديد اگر ايشان تجديدنظرخواهي نموده باشند احتمال رد دادخواست شما وجود دارد البته با توجه به اينكه دادگاه تجديدنظر دفاعيات خوانده را موثر بداند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی