قاچاق کالا و ارز

شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، به چه مجازات هایی محکوم خواهد شد؟

17 اردیبهشت 1399 212

عرض ادب و احترام خدمت شما کاربر گرامی طبق ماده ۱۸ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه¬های نقدی زیر هم محکوم میشود
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی