تشریفات گمرکی

ایا ورود و خروج کالای مجاز به تشریفات گمرکی نیاز دارد؟

17 اردیبهشت 1399 52

با سلام ورود یا خروج کالا از مرزها در تمامی جهان مشمول قوانین و حقوق گمرکی می‌شوند و حقوق گمرکی نیز بخش بزرگی از درآمد دولت‌ها در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. از همین رو است که دولت‌ها تلاش دارند تا با نظارت حداکثری، مانع از ورود و خروج کالاهای مجاز، بدون تشریفات گمرکی شده و بدین وسیله اقتصاد کلان یک کشور را مدیریت نمایند. در مقابل قاچاقچیان می‌دانند که اگر برای ورود یا خروج کالای خود تعرفه‌ای را نپردازند، از جابجایی آن کالا سود بسیار بیشتری خواهند برد و در نتیجه، همین سود سرشار آنان را ترغیب می‌کند که یک کالا را به صورت قاچاق وارد یک کشور نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی