استرداد لاشه سفته از كارفرما

سلام من در سال ۹۹ در چای دبش همدان ویزیتور بودم شرکت هم در همدان تعطیل شد و من ۴۰ میلیون صفته داده بودم و مدیری ک در همدان بود پاسگو نیس و میگه برو تهران بگیرم به من مربوط نیس ایا من میتونم استراد صفته بدم ؟ و هزینش زیاد نیس ؟ یا برم تهران التماس ک اینا رو پس بدین

12 فروردین 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی