یارانه

سلام پدر شوهرم از اول یارانه را ثبت نام نکردن و به این ترتیب شوهرمم یارانه ندارد ولی من از خانه پدرم دارم و به حساب پدرم واریز میشود آیا میتوانم یارانه ام را از پدرم جدا کنم و یارانه فرزندم را هم بگیرم؟

18 اردیبهشت 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی